UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Rozumiem


Urodzony w 1954 roku.

W latach 1974-79 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych - obecnie Aka-demia Sztuk Pięknych im E. Gepperta we Wrocławiu, początkowo na Wydziale Ceramiki i Szkła, a od 1975 r. na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, w Pracowniach m.in.: Wandy Gołkowskiej, Alfredy Poznańskiej, Leszka Kaćmy, Andrzeja Lachowicza i Stanisława Zimy.

Dyplom z wyróżnieniem z zakresu malarstwa uzyskał w 1979 roku w Pracowniach profesorów: Zbigniewa Karpińskiego - Malarstwo Sztalugowe i Mieczysława Zdanowicza - Projektowanie Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce.

Od 1978 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Sztuk Pięknych we Wrocła-wiu, początkowo w Katedrze Malarstwa a od 2003 r. Katedrze Malarstwa Architektonicznego i Multimediów. Od 2002 r. posiada tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych. Od 2004 r. jest profesorem zwyczajnym. Prowadzi Pracownie: Technologii Malarstwa Sztalugowego oraz Orga-nicznych Technik Malarskich (dyplomującą).

Uprawia twórczość w zakresie malarstwa, rozwijającą się w długich, wieloletnich, modyfikowa-nych i wzbogacanych cyklach obrazów. Jego abstrakcyjne malarstwo wyrasta z tradycji nowo-czesnego malarstwa wrocławskiego i wpisuje się w nurt „strukturalizmu wrocławskiego”.

Jest autorem ponad 820 obrazów malowanych na płótnie, zwykle technikami: olejną i olejno-pochodnymi: olejno-żywiczną, wodoroztwarzalną olejną oraz akrylową i polimerową.

Kurator wystaw i autor tekstów o sztuce.

Zrealizował 61 wystaw indywidualnych. Brał udział w ok. 370 zbiorowych wystawach malar-stwa w Polsce i ok. 30 zagranicą (Belgia, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Dania, Francja, Holandia, Litwa, Niemcy, Rosja, Szkocja, Szwecja, Włochy).

Uzyskał ok. 40 nagród i wyróżnień w zakresie malarstwa.

Zasłużony dla Kultury Polskiej (2012). Więcej informacji na temat artysty.

Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014.

Mecenasi:

Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dla której Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 | Więcej o projekcie