NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close

05
January 2017 | Thursday
Chamber concerts
National Forum of Music, Chamber Hall
The Two Faces of Vienna
06
January 2017 | Friday
New Year's Festival
National Forum of Music, Red Hall
The Siren Song
07
January 2017 | Saturday
New Year's Festival
National Forum of Music, Main Hall
New Year Gala 2017
07
January 2017 | Saturday
New Year's Festival
National Forum of Music, Main Hall
New Year Gala 2017
07
January 2017 | Saturday
Jazz concerts
National Forum of Music, Red Hall
The Great Improvisation – Eivind Aarset
08
January 2017 | Sunday
New Year's Festival
National Forum of Music, Main Hall
White Tango
12
January 2017 | Thursday
Chamber concerts
National Forum of Music, Chamber Hall
From Bach to Goodman
13
January 2017 | Friday
Orchestral concerts
National Forum of Music, Main Hall
Film Music: Zimmer, Williams, Howard
14
January 2017 | Saturday
Orchestral concerts
National Forum of Music, Main Hall
Film Music: Zimmer, Badelt, Williams
14
January 2017 | Saturday
Orchestral concerts
National Forum of Music, Main Hall
Three Viennese Masters: Berg, Haydn, Mozart
15
January 2017 | Sunday
Orchestral concerts
National Forum of Music, Red Hall
Brandenburg Concertos
15
January 2017 | Sunday
Jazz concerts
National Forum of Music, Main Hall
World Music – Kamilya Jubran & Werner Hasler
18
January 2017 | Wednesday
Chamber concerts
National Forum of Music, Chamber Hall
Silius Trio
19
January 2017 | Thursday
Chamber concerts
National Forum of Music, Red Hall
In 80 Beats Around the World
20
January 2017 | Friday
Orchestral concerts
National Forum of Music, Main Hall
Prometheus - a Poem of Fire
21
January 2017 | Saturday
Special concerts
Church of St Stanislaus, St Dorothy and St Venceslaus
Missa baroca
21
January 2017 | Saturday
Chamber concerts
National Forum of Music, Chamber Hall
Three Ladies and the Cinema
22
January 2017 | Sunday
Family Concerts
National Forum of Music, Main Hall
Family Concerts: Rio Carnival
22
January 2017 | Sunday
Choral concerts
National Forum of Music, Red Hall
Christmas Carols
22
January 2017 | Sunday
On tour
Zamek Królewski, Sala Wielka
Missa baroca
25
January 2017 | Wednesday
Chamber concerts
National Forum of Music, Red Hall
The Golden Era of Hollywood
26
January 2017 | Thursday
Chamber concerts
National Forum of Music, Chamber Hall
Kreisler and Piazzolla for String Trio
27
January 2017 | Friday
Orchestral concerts
National Forum of Music, Main Hall
Berlioz, Gulda, Borodin - Poznań Philharmonic at the NFM
28
January 2017 | Saturday
Orchestral concerts
National Forum of Music, Red Hall / Black Hall
Tasmin Little and the Leopoldinum Chamber Orchestra
28
January 2017 | Saturday
Venue Hire
National Forum of Music, Main Hall
7th Charitable Concert for the Wrocław Hospice for Children
29
January 2017 | Sunday
Orchestral concerts
National Forum of Music, Main Hall
Tchaikovsky Symphonie Pathetique

The National Forum of Music, plac Wolności 1, 50-071 Wrocław, co-managed by the Minister of Culture and National Heritage, City of Wrocław and Lower Silesian Province, registered in Rejestr Instytucji Kultury run by the City of Wrocław as RIK 38/2014.

Patrons:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.