NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close

11
January 2018 | Thursday
Chamber concerts
National Forum of Music, Chamber Hall
Beethoven for Three String Players
14
January 2018 | Sunday
Family Concerts
National Forum of Music, Main Hall
Family Concerts | Symphonic Dances
14
January 2018 | Sunday
Orchestral concerts
National Forum of Music, Red Hall
Baroque Masters
14
January 2018 | Sunday
Jazz concerts
National Forum of Music, Main Hall
The Great Improvisation | Gregory Porter
18
January 2018 | Thursday
Chamber concerts
National Forum of Music, Chamber Hall
Living Room Music
21
January 2018 | Sunday
Choral concerts
National Forum of Music, Main Hall
Christmas Carols
21
January 2018 | Sunday
Orchestral concerts
National Forum of Music, Red Hall
La Decollazione di San Giovanni Battista
25
January 2018 | Thursday
Chamber concerts
National Forum of Music, Red Hall
Violin Recital of Noah Bendix-Balgley, Concertmaster of the Berliner Philharmoniker
26
January 2018 | Friday
Orchestral concerts
National Forum of Music, Main Hall
For Two Violins - Krzysztof Jakowicz & Jakub Jakowicz
28
January 2018 | Sunday
Orchestral concerts
National Forum of Music, Red Hall
A Dancing Clarinet

The National Forum of Music, plac Wolności 1, 50-071 Wrocław, co-managed by the Minister of Culture and National Heritage, City of Wrocław and Lower Silesian Province, registered in Rejestr Instytucji Kultury run by the City of Wrocław as RIK 38/2014.

Patrons:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.