NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close

02
February 2018 | Friday
Orchestral concerts
National Forum of Music, Main Hall
Bernstein, Gershwin, Debussy, Ravel
03
February 2018 | Saturday
Orchestral concerts
National Forum of Music, Main Hall
The League of Gentlemen
08
February 2018 | Thursday
Chamber concerts
National Forum of Music, Chamber Hall
Les Basses Réunies – Baroque Sonatas for Bass Instruments
09
February 2018 | Friday
Orchestral concerts
National Forum of Music, Main Hall
Tomasz Stańko at the NFM
11
February 2018 | Sunday
Family Concerts
National Forum of Music, Main Hall
Family Concerts | Till Eulenspiegel's Merry Pranks
11
February 2018 | Sunday
Choral concerts
National Forum of Music, Red Hall
East vs West
13
February 2018 | Tuesday
Special concerts
National Forum of Music, Red Hall
Valentine Day Concert: O Sole Mio!
15
February 2018 | Thursday
Chamber concerts
National Forum of Music, Chamber Hall
Guimarães String Quartet
16
February 2018 | Friday
Orchestral concerts
National Forum of Music, Main Hall
Beethoven Fifth Symphony
17
February 2018 | Saturday
Orchestral concerts
National Forum of Music, Red Hall
Fado and More
22
February 2018 | Thursday
Chamber concerts
National Forum of Music, Chamber Hall
Grand Duo Polonaise – launch of J. Pietrzak's album recorded at the NFM
23
February 2018 | Friday
Orchestral concerts
National Forum of Music, Main Hall
Chopin, Dvorak, Tchaikovsky
24
February 2018 | Saturday
Jazz concerts
National Forum of Music, Red Hall
World Music – Maarja Nuut

The National Forum of Music, plac Wolności 1, 50-071 Wrocław, co-managed by the Minister of Culture and National Heritage, City of Wrocław and Lower Silesian Province, registered in Rejestr Instytucji Kultury run by the City of Wrocław as RIK 38/2014.

Patrons:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.