2017
04.11
Saturday
Cinema Nowe Horyzonty
Jazz morning kids | animated films with live music and workshops
11.11
Saturday
Cinema Nowe Horyzonty
Jazz morning kids | animated films with live music and workshops
16.11
Thursday
Cinema Nowe Horyzonty
Accompanying event | Show of Spike Lee's 25th Hour
17.11
Friday
Macondo
Amplified drawings | accompanying event
17.11
Friday
NFM, Main Hall
Maciej Obara Quartet | Terence Blanchard & NFM Wrocław Philharmonic – premieres
18.11
Saturday
Cinema Nowe Horyzonty
Jazz morning kids | animated films with live music and workshops
18.11
Saturday
NFM, foyer -1
Pre-concert talk with Vijay Iyer
18.11
Saturday
NFM, Red Hall
Vijay Iyer & Lutosławski Quartet – premiere
18.11
Saturday
"Mleczarnia" Club & Cafe
Ocean Fanfare
19.11
Sunday
Foyer of the National Forum of Music
Melting Pot Made in Wrocław | Watchdog
19.11
Sunday
NFM, Red Hall
Shabaka And The Ancestors
21.11
Tuesday
NFM, Black Hall
Scandinavian Day | Maciej Kądziela Quartet | Radek Wośko Atlantic Quartet
21.11
Tuesday
NFM, Red Hall
sundogs – premiere of a new album
22.11
Wednesday
NFM, Red Hall
Pugs and Crows and Tony Wilson / Scandinavian Day
23.11
Thursday
NFM, foyer -1
Meeting with Charles Lloyd
23.11
Thursday
NFM, Red Hall
Tomeka Reid Quartet
24.11
Friday
NFM, foyer -3
Pre-concert talk with Kris Davis & Benoît Delbecq Duo
24.11
Friday
NFM, Red Hall
Theodosii Spassov solo / Kris Davis &Benoît Delbecq Duo – premiere
25.11
Saturday
Cinema Nowe Horyzonty
Jazz morning kids | animated films with live music and workshops
25.11
Saturday
Wrocław, private apartments
Concerts in Living Rooms
25.11
Saturday
NFM, Main Hall
Charles Lloyd – premiere: Red Waters, Black Sky
26.11
Sunday
Wrocław, private apartments
Concerts in Living Rooms
26.11
Sunday
NFM, Main Hall
Herbie Hancock
Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014.
Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.