programme
17.11
Friday
National Forum of Music, Main Hall
Jazztopad Festival Inauguration
18.11
Saturday
National Forum of Music, Red Hall
Vijay Iyer & Lutosławski Quartet – premiere
19.11
Sunday
Foyer of the National Forum of Music
Melting Pot | Watchdog
19.11
Sunday
National Forum of Music, Red Hall
Shabaka And The Ancestors + special guest
21.11
Tuesday
National Forum of Music, Black Hall
Scandinavian day
22.11
Wednesday
National Forum of Music, Black Hall
Pugs & Crows
23.11
Thursday
National Forum of Music, Red Hall
Tomeka Reid Quartet
24.11
Friday
National Forum of Music, Red Hall
Thedosii Spassov solo / Kris Davis & Benoit Delbecq duo – premiere
25.11
Saturday
National Forum of Music, Main Hall
Charles Lloyd – premiere: Red Waters, Black Sky
26.11
Sunday
National Forum of Music, Main Hall
Herbie Hancock
Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014.
Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.