Programme
23.11
Wednesday
7:00 PM
National Forum of Music, Red Hall
Plac Wolności 1, 50-071 Wrocław
The Necks

The Necks

Chris Abrahams - piano
Tony Buck - drums
Lloyd Swanton - double bass

 

Description:

The Necks have been playing with the same line-up – Tony Buck, Chris Abrahams and Lloyd Swanton – for 30 years. They're famous for their slowly, carefully developing improvisations, during which the artists build detailed musical microcosms. Their hypnotic, trance-like, ambitious, but surprisingly accessible combination of avant-garde jazz, minimalism and ambient guarantees a fascinating journey into the unknown. This is proven by enthusiastic reactions to the Australian trio's performances – something that the Polish audience is already familiar with.
***

VIP – 80 PLN
N - 60 PLN
R – 40 PLN

The Necks, fot. archiwum artysty
Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014.
Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.