Contact us

ORGANIZER

National Forum of Music

GENERAL DIRECTOR

Andrzej Kosendiak

ARTISTIC DIRECTOR

Piotr Turkiewicz

FESTIVAL COORDINATOR

Maria Lubczyńska

PRESSROOM

Agnieszka Frei
e-mail: agnieszka.frei@nfm.wroclaw.pl
Olga Benedyktowicz
e-mail: olga.benedyktowicz@nfm.wroclaw.pl

National Forum of Music
pl. Wolności 1
50-071 Wrocław

PHONE NUMBERS AND E-MAIL ADDRESS: Reception: tel. 71 71 59 796
Office: tel.: + 48 71 715 98 00,
fax.: +48 71 330 52 12
Reservations: +48 71 715 97 00
e-mail: office@nfm.wroclaw.pl

 
 
Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014.
Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.