About Festival

Jazztopad Festival has been held for 14 years every November at the Witold Lutosławski National Forum of Music (Wrocław, Poland). Its signature feature is premiering commissioned works as well as giving young artists a chance to perform in front of a large audience, including managers and music critics from all over the world.

Jazztopad can boast appearances by musicians from distant parts of the world, not necessarily associated with jazz (Korea, Turkey, Japan, India), concerts in private apartments, and film screenings with live jazz. The list of stars who have played at Jazztopad includes Sonny Rollins, Wayne Shorter, Bill Frisell, Kenny Wheeler, Terje Rypdal, Gary Peacock, William Parker, Charles Lloyd, and Herbie Hancock. 

Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014.
Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.