8. MUSICA ELECTRONICA NOVA
19-27.05.2017, Wrocław
Narodowe Forum Muzyki

Program
19.05
Friday
Foyer of the National Forum of Music
Mute Music
19.05
Friday
Foyer of the National Forum of Music
Panel
19.05
Friday
National Forum of Music, Main Hall
John Zorn & Symphony Orchestra // Shock of Identities
19.05
Friday
Evangelical-Augsburg Church of Divine Providence
John Zorn & Organ // special concert
20.05
Saturday
National Forum of Music, Main Hall
John Zorn & The Gnostic Trio
20.05
Saturday
National Forum of Music, Red Hall
John Zorn & films // John Zorn music performed live by Ikue Mori
21.05
Sunday
National Forum of Music, Black Hall
Turbulences / Special event by MEN and WRO: Biennale with a music and video composition
22.05
Monday
National Forum of Music, Black Hall
Electronic Viola // Accompanying event // Concert of the Wrocław Branch of Polish Composers Union
24.05
Wednesday
Wrocław University, Insitute of Musicology
Digital Identities In Music // Accompanying event
24.05
Wednesday
National Forum of Music, Black Hall
EDU MEN // Tutting
25.05
Thursday
National Forum of Music, Black Hall
Music Masters on Air // Accompanying event
25.05
Thursday
Klub Uff
PostLookBook // Accompanying event
26.05
Friday
National Forum of Music, Red Hall
MINI ACOUSMA FORUM // listening to children
26.05
Friday
National Forum of Music, Red Hall
MINI ACOUSMA FORUM // listening to children
26.05
Friday
National Forum of Music, Red Hall
MINI ACOUSMA FORUM // listening to children
26.05
Friday
Foyer of the National Forum of Music
panel // BOLT RECORDS LABEL
26.05
Friday
National Forum of Music, Main Hall
Caleidoscope
27.05
Saturday
National Forum of Music, Red Hall
MINI ACOUSMA FORUM // listening to children
27.05
Saturday
National Forum of Music, Red Hall
MINI ACOUSMA FORUM // listening to children
27.05
Saturday
National Forum of Music, Red Hall
ACOUSMA FORUM // Boże igrzysko
27.05
Saturday
National Forum of Music, Red Hall
ACOUSMA FORUM // Heroines of Sounds: pionierki muzyki elektroakustycznej
27.05
Saturday
National Forum of Music, Red Hall
ACOUSMA FORUM // L'infiniti du bruit
27.05
Saturday
National Forum of Music, Red Hall
ACOUSMA FORUM // Heroines of Sounds: new generation
27.05
Saturday
National Forum of Music, Red Hall
ACOUSMA FORUM // Rundanga
Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014.
Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.