UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Rozumiem

Europejska Stolica Kultury to miasto wybrane przez Unię Europejską, które na rok staje się kulturalnym centrum Europy. Wybrana stolica kultury w ciągu jednego roku ma szansę zaprezentowania potencjału kulturalnego nie tylko swojego miasta, ale także regionu i całego kraju.
Miasto, które w wyniku wieloetapowego konkursu otrzyma tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, staje się prawdziwie europejskim miastem. Bowiem, ESK to przede wszystkim inicjatywa powstała w celu umocnienia integracji w Europie.

Pretendujące do miana stolicy kultury miasto musi wykazać swą europejskość, a jego mieszkańcy udowodnić, że są obywatelami zjednoczonej Europy. Kultura jest doskonałym narzędziem dla realizacji idei integracji europejskiej, a projekty realizowane w ramach ESK powinny oddawać ducha wspólnoty oraz współistnienia różnorodnych kultur w Europie.
Idea ESK rozwija się nieprzerwalnie od 1985 roku i jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw Komisji Europejskiej. Przeprowadzone przez KE badania nad odbiorem inicjatywy przez społeczność europejską wskazały, iż wywarła ona korzystny wpływ na rozwój kultury i turystyki w poszczególnych miastach, a także -co ważne - wyzwalała społeczną energię, poczucie dumy i współodpowiedzialności wśród mieszkańców nominowanych miast.
Corocznie tytuł Europejskiej Stolicy Kultury otrzymują inne miasta.

W 2016 roku Europejską Stolicą  Kultury został Wrocław obok hiszpańskiego San Sebastian.

W dniu 28 lipca 2015 roku Uchwałą  nr  1 2 1 / 2 0 1 5 Rady Ministrów ustanowiono program wieloletni pn. „Europejska Stolica Kultury 2016”, w celu wsparcia zwycięskiego miasta w realizacji Programu „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”. Podstawowym celem uchwały ma być udzielenie miastu Wrocław wsparcia w finansowaniu części wydarzeń kulturalnych w ramach obchodów ESK 2016. W ramach środków z budżetu państwa ma być współfinansowana grupa wydarzeń wiodących, czyli najważniejszych wydarzeń kulturalnych w 2016r. Są to szeroko zakrojone projekty, które przyciągną nie tylko krajową, ale przede wszystkim europejską publiczność. Na ten cel Rada Ministrów przeznaczyła uchwałą 99 000 000 zł z budżetu Państwa:
 – uchwała 121/2015
 – Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kultura dla współczesnego świata jest jednym z najważniejszych źródeł tworzenia kapitału społecznego , niezbędnego do budowania społeczeństwa ukierunkowanego na rozwój . Inwestycja w kulturę tworzy podstawy do wspólnych starań o utrzymanie pożądanego tempa rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz przezwyciężenie kryzysu gospodarczego. Wrocław w ostatnich latach to przede wszystkim miejsce intensywnego rozwoju gospodarczego i społecznego .

Wrocław to właściwie miniaturowy model wspólnoty europejskiej, w którym na przestrzeni lat zgromadziło się wiele różnorodności. Miasto, dzięki wielonarodowej wielokulturowej przeszłości , ma predyspozycje, by działając na rzecz głębszej integracji kulturowej mieszkańców Europy. Wrocławianie, obywatele miasta przyjaznego wobec gości z innych części świata, pragną dążyć do zbliżania narodów europejskich w sferze kultury.
Program Europejskiej Stolicy Kultury opracowany został jako odpowiedz na wyzwania, przed jakimi staje dzisiaj Wspólnota Europejska. Mieszkańcy Wrocławia - jako reprezentanci całego kraju - pragną zabrać głos na
forum europejskim, by opowiedzieć o swoich trudnych dziejach, o żywotności i unikatowości swojej kultury.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń związanych z Europejską Stolicą Kultury Wrocław 2016.

Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014.

Mecenasi:

Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dla której Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 | Więcej o projekcie