17-27 LISTOPADA 2016
Wrocław, Narodowe Forum Muzyki

Aktualności
O Jazztopadzie napisali
Jazztopad Festival – spotkaj się z muzykami
Wielka improwizacja + oraz Muzyka Świata – bilety od 3 sierpnia
Jazztopad Festival Presents: The Best of Polish Jazz
13. festiwal JAZZTOPAD 17–27 listopada 2016
Jazztopad w Twoim mieszkaniu!
Koncerty w mieszkaniach prywatnych – zapisy
Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014.
Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.