Program
26.11
czwartek
godz. 20:00
Salon Max Fliz
ul. Mińska 60 A, Wrocław
Koncert jazzowy w salonie Max Fliz

Triple Element

Jerzy Mączyński - saksofon
Wojciech Kors - kontrabas
Dawid Opaliński - perkusja

Program:

Muzyka improwizowana

Opis:

Zespół tworzy trzech studentów Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Ich celem jest osiągnięcie jednolitego, niepowtarzalnego brzmienia. Artystów połączyły wspólne inspiracje oraz wielka pasja do muzyki jazzowej i improwizowanej. Są stosunkowo młodym zespołem o dużych ambicjach, zaś ich największym pragnieniem jest, aby wyrażać siebie poprzez muzykę.

Wojcjech Kors, fot. archiwum artysty
Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014.
Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.