Program
27.11
niedziela
godz. 12:00
mieszkania prywatne, Wrocław
Koncerty w mieszkaniach prywatnych

Artyści Jazztopad Festival

Program:

Muzyka improwizowana.
Obiekty koncertowe zlokalizowane są w południowej części Wrocławia:

12:00 - 12:50 - Mieszkanie nr 4
14:00 - 14:50 - Mieszkanie nr 5
15:30 - 16:20 - Mieszkanie nr 6

 

Opis:

To już festiwalowa tradycja i gratka dla tych, którzy doceniają intymność w odbiorze muzyki. Dla wielu słuchaczy właśnie te koncerty były najwspanialszymi wydarzeniami poprzednich edycji Jazztopadu. Festiwalowi goście wraz z wrocławskimi muzykami wystąpią w dwa listopadowe popołudnia na godzinnych koncertach w mieszkaniach prywatnych. Aby te wydarzenia uczynić jeszcze bardziej wyjątkowymi, przed występami nie będą ogłaszane nazwiska wykonawców. Element zaskoczenia, niecodzienne miejsce i pora, domowa i intymna atmosfera stworzą idealne warunki do słuchania muzyki. Warto przyjść i sprawdzić!

Obowiązują zapisy. Pula miejsc ograniczona. Zapisy zakończone.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: joanna.lenart@nfm.wroclaw.pl 
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko + numer dowodu osobistego, datę oraz godzinę koncertu, oraz numer mieszkania.
Wstęp na wydarzenie na podstawie biletu na którykolwiek z koncertów odbywających się w ramach Jazztopadu.

 

Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014.
Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.