Program
24.11
czwartek
godz. 16:30
Narodowe Forum Muzyki, foyer -1
plac Wolności 1, Wrocław
Warsztaty gry na tsuzumi

Chizuru Fukuhara - tsuzumi 

 

Program:

warsztaty - spotkanie z artystką Chizuru Fukuhara, która gra na tsuzumi (bęben klepsydrowy).

 

Opis:

Wydarzenie pod patronatem:

  

fot. Pixabay
Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014.
Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.