Artyści
 • Herbie Hancock
 • Charles Lloyd
 • Terence Blanchard
 • Vijay Iyer
 • Shabaka and Ancestors
 • Tomeka Reid Quartet
 • Theodosii Spassov
 • Maciej Obara Quartet
 • Maciej Kądziela Quartet
 • Lutoslawski Quartet
 • NFM Filharmonia Wrocławska
 • Pugs and Crows
 • Watchdog
 • Sundogs
 • Ocean Fanfare
Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014.
Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.