Piotr Turkiewicz

DYREKTOR ARTYSTYCZNY

Od 2008 Piotr Turkiewicz jest dyrektorem artystycznym Festiwalu Jazztopad, jednego z najważniejszych wydarzeń jazzowych w Polsce i Europie Środkowej. Festiwal prezentuje unikatowe projekty i gości najważniejszych muzyków jazzowych, takich jak Wayne Shorter, Bill Frisell, Kenny Wheeler, Gary Peacock, Marc Copland, John Surman, Sonny Rollins, Charles Lloyd, Jack DeJohnette.

W latach 2006-2010 Piotr był Asystentem Dyrektora Artystycznego Festiwalu Wratislavia Cantans, największego i najbardziej prestiżowego festiwalu muzyki klasycznej w Polsce, wcześniej pracował dla ogólnopolskiej gazety i dla innych wydawnictw poświęconych jazzowi.


Piotr Turkiewicz jest absolwentem szkoły muzycznej w klasie wiolonczeli. Ukończył Filologię Angielską oraz  dziennikarstwo na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Pisał pracę magisterską w Stanach Zjednoczonych nt. roli ‘Głosu Ameryki’, jej sekcji polskiej i audycji jazzowych w czasach komunizmu.

Obecnie, obok pełnienia funkcji dyrektora artystycznego Festiwalu Jazztopad, jest również kierownikiem działu współpracy międzynarodowej oraz impresariatu artystycznego Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, jednej z najbardziej prestiżowych sal koncertowych w Polsce, której otwarcie nastąpi w 2014 r.

Był wielokrotnie zapraszany jako panelista na liczne konferencje międzynarodowe m.in. konferencja European Festival Association w Wilnie, kongres International Society of Performing Arts w Toronto, seminarium ISPA w The Juilliard School w Nowym Jorku, konferencji Azjatyckiego Stowarzyszenia Festiwali w Szanghaju oraz Live! Conference w Singapurze.

W 2010 roku reprezentował Polskę podczas drugiej edycji konferencji Asia – Europe Young Urban Dialogue w Szanghaju.

Jest również jednym z założycieli trzech europejskich platform wpierających muzyków młodego pokolenia: Music Masters on Air (musma.eu), Take Five: Europe (takefiveeurope.com) oraz JazzPlaysEurope (jazzplayseurope.eu).
Od 2012 jest członkiem zarządu International Society for the Performing Arts oraz organizacji Europe Jazz Network.

 

Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014.
Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.