Kontakt

ORGANIZATOR Narodowe Forum Muzyki

DYREKTOR NACZELNY Andrzej Kosendiak

DYREKTOR ARTYSTYCZNY Piotr Turkiewicz

KOORDYNATOR FESTIWALU Magdalena Kaczmarczyk 

BIURO PRASOWE Agnieszka Frei
e-mail: agnieszka.frei@nfm.wroclaw.pl
Natalia Wartecka
e-mail: natalia.wartecka@nfm.wroclaw.pl

Narodowe Forum Muzyki
pl. Wolności 1
50-071 Wrocław

TELEFONY I ADRES E-MAIL: Recepcja: tel. 71 71 59 796, tel. kom. 661 452 994
Sekretariat: tel.: + 48 71 715 98 00, fax.: +48 71 330 52 12
Rezerwacje: +48 71 715 97 00
e-mail: office@nfm.wroclaw.pl

 
Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014.
Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.