Spoty
14 Jazztopad Festival 2017
14 Jazztopad Festival 2017 (EN)
KONTAKT Z MEDIAMI

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Prasowym Narodowego Forum Muzyki.
Poniżej znajdą Państwo materiały o festiwalu do pobrania.

Agnieszka Frei
Kierownik Biura Prasowego, Rzecznik prasowy
tel.: + 48 71 715 97 44
tel. kom. 693 667 712
e-mail: agnieszka.frei@nfm.wroclaw.pl

Olga Benedyktowicz
Współpraca z mediami
tel.: + 48 71 715 98 86
e-mail: olga.benedyktowicz@nfm.wroclaw.pl

Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014.
Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.