8. MUSICA ELECTRONICA NOVA
19-27.05.2017, Wrocław
Narodowe Forum Muzyki