8. MUSICA ELECTRONICA NOVA
19-27.05.2017, Wrocław
Narodowe Forum Muzyki

2013
19.10
sobota
godz. 18:00
Impart, sala kameralna
Festiwal Musica Electronica Nova
19.10
sobota
godz. 20:00
Impart, sala teatralna
Festiwal Musica Electronica Nova
20.10
niedziela
godz. 17:00
Centrum Sztuki Wro
Festiwal Musica Electronica Nova
20.10
niedziela
godz. 19:00
Impart, sala kameralna
Festiwal Musica Electronica Nova
21.10
poniedziałek
godz. 17:00
Tajne Komplety
Festiwal Musica Electronica Nova
21.10
poniedziałek
godz. 20:00
Galeria na Czystej
Festiwal Musica Electronica Nova
22.10
wtorek
godz. 18:00
Aula Ossolineum
Festiwal Musica Electronica Nova
22.10
wtorek
godz. 20:30
Impart, sala kameralna
Festiwal Musica Electronica Nova
23.10
środa
godz. 17:00
Tajne Komplety
Festiwal Musica Electronica Nova
23.10
środa
godz. 20:00
Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta
Festiwal Musica Electronica Nova
24.10
czwartek
godz. 10:00
Impart, sala kameralna
Festiwal Musica Electronica Nova
24.10
czwartek
godz. 10:00
Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta
Festiwal Musica Electronica Nova
24.10
czwartek
godz. 17:00
Impart, sala kameralna
Festiwal Musica Electronica Nova
24.10
czwartek
godz. 18:00
Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta
Festiwal Musica Electronica Nova
24.10
czwartek
godz. 20:30
Impart, sala teatralna
Festiwal Musica Electronica Nova
25.10
piątek
godz. 09:00
Instytut Kulturoznawstwa Uniwersystetu Wrocławskiego
Festiwal Musica Electronica Nova
25.10
piątek
godz. 10:00
Impart, sala kameralna
Festiwal Musica Electronica Nova
25.10
piątek
godz. 14:00
Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta
Festiwal Musica Electronica Nova
25.10
piątek
godz. 18:00
Impart, sala kameralna
Festiwal Musica Electronica Nova
25.10
piątek
godz. 19:00
sala koncertowa Filharmonii
Festiwal Musica Electronica Nova
26.10
sobota
godz. 10:00
Impart, sala kameralna
Festiwal Musica Electronica Nova
26.10
sobota
godz. 17:00
Impart, sala kameralna
Festiwal Musica Electronica Nova
26.10
sobota
godz. 20:00
Impart, sala teatralna
Festiwal Musica Electronica Nova
Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014.
Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.