8. MUSICA ELECTRONICA NOVA
19-27.05.2017, Wrocław
Narodowe Forum Muzyki

2016
13.05
piątek
godz. 21:00
NFM, Sala Czarna
Eco Expanded City | Wro Art Center
14.05
sobota
godz. 21:00
NFM, Sala Czarna
Eco Expanded City | Wro Art Center
15.05
niedziela
godz. 21:00
NFM, Sala Czarna
Eco Expanded City | Wro Art Center
19.05
czwartek
godz. 11:00
NFM, Sala Czarna
Panorama wyobraźni, czyli dźwiękowe portrety miast – sesje dla dzieci
19.05
czwartek
godz. 12:00
NFM, Sala Czarna
Wzrastanie, czyli jak rosną dźwięki – sesje dla dzieci
19.05
czwartek
godz. 18:00
NFM, Sala Czarna
Portrety miast – Wrocław
19.05
czwartek
godz. 19:00
NFM, Sala Czarna
Portrety miast – Miasta Basków
19.05
czwartek
godz. 20:00
NFM, Sala Czarna
Portrety miast – Warszawa
19.05
czwartek
godz. 21:30
NFM, Sala Czarna
Cityscape Kraków
20.05
piątek
godz. 11:00
NFM, Sala Czarna
Panorama wyobraźni, czyli dźwiękowe portrety miast – sesje dla dzieci
20.05
piątek
godz. 12:00
NFM, Sala Czarna
Wzrastanie, czyli jak rosną dźwięki – sesje dla dzieci
20.05
piątek
godz. 19:00
NFM, Sala Główna KGHM
Konfrontacje – koncert symfoniczny
20.05
piątek
godz. 21:30
NFM, Sala Czarna
Wilno – rozdroża
20.05
piątek
godz. 22:30
NFM, Sala Czarna
Portrety miast – Tallinn
21.05
sobota
godz. 11:00
NFM, Sala Czarna
Panorama wyobraźni, czyli dźwiękowe portrety miast – sesje dla dzieci
21.05
sobota
godz. 12:00
NFM, Sala Czarna
Wzrastanie, czyli jak rosną dźwięki – sesje dla dzieci
21.05
sobota
godz. 13:00
plac Wolności
Germination / Kiełkowanie: Instalacja – pokaz dźwiękowy
21.05
sobota
godz. 19:00
NFM, Sala Czerwona
Inside - Outside / koncert specjalny
21.05
sobota
godz. 21:30
plac Wolności
Germination / Kiełkowanie: Instalacja – pokaz dźwiękowy
22.05
niedziela
godz. 11:00
NFM, Sala Czarna
Panorama wyobraźni, czyli dźwiękowe portrety miast – sesje dla dzieci
22.05
niedziela
godz. 12:00
NFM, Sala Czarna
Wzrastanie, czyli jak rosną dźwięki – sesje dla dzieci
22.05
niedziela
godz. 13:00
plac Wolności
Germination / Kiełkowanie: Instalacja – pokaz dźwiękowy
22.05
niedziela
godz. 13:30
Narodowe Forum Muzyki, foyer -1
Germination / Kiełkowanie - spotkanie z twórcami instalacji
22.05
niedziela
godz. 17:00
NFM, Sala Czarna
Dźwięki Berlina – pomiędzy zewnętrznymi i wewnętrznymi przestrzeniami dźwięku
22.05
niedziela
godz. 18:00
NFM, Sala Kameralna
Interaktywna gra dźwięków
22.05
niedziela
godz. 19:00
NFM, Sala Czarna
Paryż – dźwiękowy arras
22.05
niedziela
godz. 20:00
plac Wolności
Germination / Kiełkowanie: Instalacja – pokaz dźwiękowy
22.05
niedziela
godz. 20:30
NFM, Sala Czarna
Portrety miast – Barcelona
22.05
niedziela
godz. 21:45
NFM, Sala Czarna
Oslo:Realne-Surrealne
23.05
poniedziałek
godz. 14:00
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Paryż – dźwiękowy arras
Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014.
Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.