8. MUSICA ELECTRONICA NOVA
19-27.05.2017, Wrocław
Narodowe Forum Muzyki

Program
19.05
piątek
godz. 19:00
NFM, Sala Główna KGHM
plac Wolności 1, Wrocław
John Zorn & Symphony Orchestra // Shock of Identities

David Fulmer – dyrygent
Chris Otto – skrzypce
Ikue Mori – komputer i elektronika
Bill Frisell  – gitara
IRCAM Computer Music Design - Sébastien Naves 
NFM Filharmonia Wrocławska
 

Program:

Elżbieta Sikora (1943)
Sonosphère III. Symfonia Wrocławska na orkiestrę i elektronikę (2017) **
Sonosphère IV. Symfonia Wrocławska na orkiestrę i elektronikę  (2017) **
Witold Lutosławski (1913–1994) Interludium (1989)
***
John Zorn (1953)
Oviri na pięć instrumentów dętych, dwie perkusje, gitarę elektryczną oraz elektronikę – prawykonanie europejskie
Contes de Fées – koncert skrzypcowy (1999) *
Suppôts et Suppliciations na orkiestrę (2012) *

Opis:

Contes de Fées (1999)

Nawiązujący do tradycji wielkich koncertów skrzypcowych utwór jest porywającym i dramatycznym popisem dla solisty i orkiestry, skomponowanym w formie romantycznej fantazji. Zainspirowane osobą Josepha Cornella i napisane wkrótce po śmierci matki Johna Zorna dzieło to prawdziwy emocjonalny powerhouse.

Suppôts et Suppliciations (2012)

Zainspirowany późnymi pismami Antoine’a Artauda utwór powstał w ciągu sześciu bardzo intensywnych tygodni w lipcu i sierpniu 2012 r.; kompozytor pracował nad nim także przez cały wrzesień tego samego roku. Według Johna Zorna był to rodzaj transu – tworzył on po osiemnaści godzin dziennie.  Kompozycja charakteryzuje się niezwykłą atmosferą i zdaniem twórcy jest jedną z najniezwyklejszych, jakie kiedykolwiek stworzył. Zorn traktuje orkiestrę jako duży zespól kameralny złożony z osiemdziesięciu solistów, z których każdy ma w utworze swój jaśniejszy, osobisty moment. Punktem odniesienia była dla kompozytora twórczość jego bohaterów, za których uważa Ivesa, Cartera i Varèse’a, a kompozycja to tour de force – prawdziwy koncert na orkiestrę. Dzieli się na trzy części, których początki i zakończenia pozostają niewyraźne: dużo tu fragmentacji i wtrąceń; utwór pełen jest szczególnych momentów: początkowe solo celesty, wczesny wybuch tutti, długie crescendo na zasadzie wiązki dźwięków, kontrabasy realizujące jednocześnie kilka głosów, kwartet perkusyjny, unisono instrumentów dętych w Fis-dur, solo harfy, aż do poetyckiego, wyciszonego zakończenia.

David Fulmer, fot. archiwum artysty
Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014.
Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.