8. MUSICA ELECTRONICA NOVA
19-27.05.2017, Wrocław
Narodowe Forum Muzyki

Program
22.05
poniedziałek
godz. 19:00
NFM, Sala Czarna
plac Wolności 1, Wrocław
Altówka elektroniczna // wydarzenie towarzyszące // koncert Wrocławskiego Oddziału ZKP

Rafał Zalech – altówka elektroniczna, elektronika 

Katarzyna Dziewiątkowska – głos 

Adrian Foltyn – Emotiv, elektronika 

Cezary Duchnowski, Jacek Sotomski, Piotr Bednarczyk, Adam Porębski, Mateusz Ryczek – elektronika 

 

Program:

Koncert Wrocławskiego Oddziału ZKP 

R. Zalech VIOLE[nce] + Voice (2017) ** (zamówienie ZKP / commission of Polish Composers Union)

A. Foltyn Overfitting I na altówkę elektroniczną, live electronics, urządzenie Emotiv sterujące wizualizacją oraz 8-kanałową projekcja dźwięku (2017) ** (zamówienie ZKP commission of Polish Composers Union)

C. Duchnowski Sequenza IV. Nanodewiacje na altówkę i komputer (2017) **

J. Sotomski Alternatywna Muzyka (2017) **

P. Bednarczyk Już? Nie… (2017) **

A. Porębski AntiBuzz for viola and computer (2017) **

M. Ryczek (1986) Hommage à Carl Czerny for viola and computer (2017) **

 

Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014.
Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.