8. MUSICA ELECTRONICA NOVA
19-27.05.2017, Wrocław
Narodowe Forum Muzyki

Program
24.05
środa
godz. 18:00
NFM, Sala Czarna
plac Wolności 1, Wrocław
EDU MEN // Tutting

Mateusz Ryczek – kierownik artystyczny 

Małgorzata Karpicka – scenografia 

Katarzyna Kabat – choreografia

Dzieci – uczestnicy warsztatów w MultiCentrum Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Program:

Tutting: taniec dłoni i palców – choreografia wideo na dłonie z partią elektroniki na żywo 

Taniec, muzyka i scenografia zostaną przygotowane podczas warsztatów dla dzieci i młodzieży w MultiCentrum Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014.
Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.