8. MUSICA ELECTRONICA NOVA
19-27.05.2017, Wrocław
Narodowe Forum Muzyki

Program
25.05
czwartek
godz. 19:00
NFM, Sala Czarna
plac Wolności 1, Wrocław
Music Masters on Air // Wydarzenie towarzyszące

Amôn Quartet:

Aymeric De Villoutreys - skrzypce

Eva Pusker - skrzypce

Nina Poskin - altówka

Anne-Gabrielle Lia-Aragnouet – wiolonczela 

 

 

Program:

G. Auvray Darwish (2017)*

M. Q Larsson Ares and Afrodite (2017)*

M. Cacciatore The Ways You Cry (2017)*

N. Kołodziejczyk Wisent (2017)*

G. d’Hoop Two Rythms in Exile (2017)*

***

Partnerzy MusMA: 

Narodowe Forum Muzyki (Polska), Klara Festival (Belgia), Mittelfest (Włochy), Festival the Wallonie (Belgia), Saxå Kammarmusikfestival (Szwecja) 

Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014.
Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.