8. MUSICA ELECTRONICA NOVA
19-27.05.2017, Wrocław
Narodowe Forum Muzyki

Program
25.05
czwartek
godz. 22:00
Klub Uff
plac bp. Nankiera 1
PostLookBook // wydarzenie towarzyszące

Postensemble:

Rafał Łuc – akordeon
Jacek Sotomski – elektronika
Aleksandra Gołaj – perkusja
Konrad Fiszer – flety 

Program:

Piotr Bednarczyk (1994) Wybór zamknięty na flet, akordeon, perkusję i komputer (2017) **

Kuba Krzewiński (1988) Another Air na flet, akordeon, perkusję i obiekty dźwiękowe  (2017) **

Ryszard Lubieniecki (1992) Paradoxical Proposal na flet, akordeon, perkusję i elektronikę (2017) **

Teonika Rożynek (1991) bol na flet(y), akordeon, perkusję, warstwę elektroniczną i wideo  (2017) **

Monika Szpyrka (1993) Instrument spring 2017 Ready-To-Wear na flet, akordeon, perkusję, elektronikę i wideo  (2017) **

Marta Śniady (1986) c_ut|e_#2 na flet, akordeon, perkusję, elektronikę i projekcję wideo (2017) **

Wstęp na podstawie dowolnego biletu na wydarzenia MEN 2017  

 

Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014.
Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.