8. MUSICA ELECTRONICA NOVA
19-27.05.2017, Wrocław
Narodowe Forum Muzyki

Program
26.05
piątek
godz. 19:00
NFM, Sala Główna KGHM
plac Wolności 1, Wrocław
Kalejdoskop

Stephan Winkler – dyrygent
François Bayle – elektronika
Cezary Duchnowski – elektronika
Ensemble KNM Berlin

 

Program:

François Bayle - specjalny pokaz dźwięku 

La Fleur future [La Main vide /2] 

Allures [La Forme du temps est un cercle /4] 

…Qui? [Le Projet «Ouïr» /1] (2016) **

***

C. Duchnowski Bal wiosennej pełni A Ball Under a Spring Full Moon (2017) ** 

J. Christou Anaparastasis III: The Pianist na aktora, zespół instrumentalny i taśmy (1968) *

M. Hiendl  Tonus na skrzypce, wiolonczelę i elektronikę (2014) * (zamówienie impuls for the Schallfeld Ensemble)

KNM Berlin, fot. Anja Weber
Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014.
Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.