8. MUSICA ELECTRONICA NOVA
19-27.05.2017, Wrocław
Narodowe Forum Muzyki

Program
27.05
sobota
godz. 19:30
NFM, Sala Czerwona
plac Wolności 1, Wrocław
AKUSMA FORUM // L'infiniti du bruit

Francois Bayle – kurator, wykonawca

 

 

Program:

L’infini du bruit

François Bayle Bâton de pluie [La Main vide /1] (1994)
Jean-Claude Risset  Elementa (1998)

François Bayle L’infini du bruit [Erosphère /2] (1998)

fot. pixabay / domena publiczna
Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014.
Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.