8. MUSICA ELECTRONICA NOVA
19-27.05.2017, Wrocław
Narodowe Forum Muzyki

Elżbieta Sikora

DYREKTOR ARTYSTYCZNY

ur. 1943 we Lwowie, ukończyła reżyserię dźwięku i kompozycję w Warszawie. Studiowala także muzykę elektroakustyczną i muzykę komputerową w Paryżu i w Stanfort. Realizowała utwory w wielu znanych ośrodkach: IRCAM, INA/GRM, IMEB, SEPR. Należała do awangardowej grupy kompozytorskiej KEW. Otrzymała wiele prestiżowych nagród i odznaczeń. Od 1981 roku mieszka we Francji lecz pozostała zawodowa związana także z Polska. 

Lista jej utworów obejmuje ponad sześćdziesiąt kompozycji. W swojej twórczości Elżbieta Sikora łączy często nowe technologie z muzyką instrumentalną. Jej ostatnia opera  „Madame Curie” została doceniona przez krytykę oraz odniosła sukces sceniczny. Utwory Elżbiety Sikory wydawane przez PWM, Chant du Monde i Ariadne Verlag są wykonywane na całym świecie. Wiele z nich ukazało się na płytach.

 

Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014.
Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.