8. MUSICA ELECTRONICA NOVA
19-27.05.2017, Wrocław
Narodowe Forum Muzyki

Edycja 2017

Wiek XXI rozpoczęliśmy ze świadomością coraz większego zacierania się poczucia tożsamości. Kim są dzisiejsi artyści? Czym obecnie jest instrument? Wyszliśmy daleko poza brzmieniowy krąg tradycyjnej orkiestry. Nie ma już jednego, niezmiennie obowiązującego schematu w postaci zapisu nutowego, który by gwarantował ciągłość tożsamościową dzieła muzycznego. Granice między gatunkami coraz bardziej się zacierają, a kompozytorzy tworzą własne, nowe formy, które przekraczają dotychczas przyjęte granice. W programie festiwalu Musica Electronica Nova 2017 podejmujemy próbę odzwierciedlenia tych zjawisk.
Głównym kompozytorem edycji 2017 będzie John Zorn. Ten niespokojny duch, któremu konsekwentnie udaje się unikać kategoryzacji, nieustannie wyznacza dla swej sztuki nowe cele, w sobie właściwy sposób penetruje i oswaja nowe przestrzenie muzyczne. Gościem festiwalu będzie także Fraçois Bayle, twórca muzyki elektroakustycznej, którego przynależność artystyczna jest jednoznaczna.

Miedzy tymi dwoma biegunami zaprezentujemy elektronikę w połączeniu z orkiestrą i nowymi mediami, podkreślając zwielokrotniony obraz jej aktualnej tożsamości.

Elżbieta Sikora
Dyrektor Artystyczny Festiwalu Musica Electronica Nova

 

Pytanie o tożsamość jest na pewno jednym z najważniejszych pytań, jakie stawia świat współczesny, a szczególnie często zadawane jest w sztuce i muzyce. Rozwój technologii, coraz mocniej penetrujących nasze życie i poczynania jest oczywistą przyczyną, dlaczego je zadajemy. Na bardziej konkretnym poziomie, dzieje się tak dlatego, że narzędzia, jakimi się posługujemy, zmieniają się, oferując nam cały czas nowe możliwości, ale patrząc głębiej: ponieważ technologie na nowo określają nasze postawy, nasze możliwości fizycznego bądź wirtualnego przemieszczania się, a także nasze relacje z innymi. Podczas Festiwalu Musica Electronica Nova próbujemy zgłębiać różne przejawy tych zmian, patrząc na nie z rozmaitych punktów widzenia. Jak można zdefiniować osobowość Johna Zorna, jeśli nie poprzez zaakceptowanie radykalnych zmian w definicji tego, kim jest muzyk czy kompozytor? W jaki sposób możemy dziś przeżywać wielce intrygujący dorobek Janiego Cristou, który pozostawił nam błyskotliwą i jedyną w swoim rodzaju spuściznę teatru muzycznego? W jaki sposób możemy zgodzić się na to, by w naszym nadmiernie kontrolowanym świecie kompozytorzy, którzy piszą dla Festiwalu nowe utwory, zabrali nas w nieznane? Może któraś z tych odpowiedzi pozostanie w ukryciu, ale chcemy, by każdy cieszył się wraz z nami odkrywaniem nowych tożsamości. 

Pierre Jodlowski
konsultant programowy, kierownik rady programowej
festiwalu Musica Ealectronica Nova