Kontakt

ORGANIZATOR Narodowe Forum Muzyki

DYREKTOR NACZELNY Andrzej Kosendiak

DYREKTOR ARTYSTYCZNY Elżbieta Sikora

KONSULTANT PROGRAMOWY/ KIEROWNIK RADY PROGRAMOWEJPierre Jodlowski

KOORDYNATOR FESTIWALU Katarzyna Popiel

BIURO PRASOWE Agnieszka Frei
e-mail: agnieszka.frei@nfm.wroclaw.pl
Dagmara Bielak
e-mail: dagmara.bielak@nfm.wroclaw.pl

BILETY ONLINE www.bilety.nfm.wroclaw.pl

Narodowe Forum Muzyki
pl. Wolności 1
50-071 Wrocław

TELEFONY I ADRES E-MAIL: Recepcja: tel. 71 71 59 796, tel. kom. 661 452 994
Sekretariat: tel.: + 48 71 715 98 00, fax.: +48 71 330 52 12
Rezerwacje: +48 71 715 97 00
e-mail: office@nfm.wroclaw.pl

Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014.
Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.