Miejsca festiwalowe

plac Wolności 1, 50-071 Wrocław

NFM powstało 22 maja 2014 roku z połączenia Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans i Filharmonii im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu. Instytucja ta jest operatorem nowoczesnego wielofunkcyjnego gmachu koncertowego. Obecnie Narodowe Forum Muzyki koordynuje dziewięć międzynarodowych wydarzeń, organizuje działalność jedenastu zespołów instrumentalnych i wokalnych oraz prowadzi wiele projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

Tradycje operowe we Wrocławiu sięgają pierwszej połowy XVIII wieku, wówczas Ballhaus (Dom Zabaw), odwiedzały teatry wędrowne. Gmach Teatru Miejskiego wzniesiono przy ulicy Świdnickiej w latach 1839–1841 według projektu Carla Ferdinanda Langhansa, z nowoczesną sceną i widownią na około 1600 miejsc. Stałym elementem repertuaru wrocławskiej sceny operowej są inscenizacje niekonwencjonalne. Od roku 2008 Opera Wrocławska organizuje jedyny w Polsce Festiwal Opery Współczesnej, prezentując spektakle własne oraz produkcje teatrów gościnnych.
Źródło

ul. Pawła Włodkowica 7, 50-072 Wrocław

Zbudowana w 1829 roku, według projektu Karla Ferdinanda Langhansa, jako synagoga odłamu liberalnego. W czasie II wojny światowej z podwórka Synagogi deportowano Żydów wrocławskich do obozów zagłady. Po wojnie używana przez Gminę Żydowską we Wrocławiu do 1974 r., po czym przejęta przez Skarb Państwa i zamknięta. Została odzyskana przez Gminę Wyznaniową Żydowską w 1996 r. i dzięki dotacji Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej wykonano remont zabezpieczający świątynię.
Źródło

ul. Rynek 1, 50-996 Wrocław

Stary Ratusz we Wrocławiu jest unikatowym w skali europejskiej zabytkiem świeckiej architektury gotyckiej. Usytuowany w centrum miasta, powstawał w kilku etapach budowlanych na przestrzeni około 250 lat (od końca XIII w. aż po wiek XVI). Pełnił rolę siedziby władz miejskich i wrocławskiego sądownictwa, służył wszystkim mieszkańcom miasta. Jako jeden z najlepiej zachowanych historycznych ratuszy w Polsce, stanowi jeden z najcenniejszych zabytków architektonicznych Wrocławia.
Źródło

plac Kościelny 1, 50-329 Wrocław

Kościół św. Krzyża należy do najcenniejszych zabytków architektury Śląska. Znajdujący się na pl. Kościelnym na Ostrowie Tumskim kościół, stanowi szczególną ciekawostkę architektoniczną, ponieważ jest jedynym w Polsce gotyckim kościołem dwupoziomowym. Został ufundowany przez księcia Henryka Prawego, którego szczątki spoczęły w kościele w roku 1295, kiedy to zakończono budowę i pozostały tam aż do roku 1945.
ŹródłoŹródło 2

ul. Świętej Elżbiety 1/2, 50-001 Wrocław

Bazylika p. w. św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu (zwany Farą Elżbietańską lub kościołem Garnizonowym) to gotycki kościół w położony w sąsiedztwie Rynku we Wrocławiu. Obecny trójnawowy bazylikowy kościół ufundowany przez Bolesława III i powstał od początku XIV wieku. Ukończona w połowie XV w. przylegająca do kościoła od południa masywna wieża, osiągnęła wraz z hełmem wysokość 130,5 m, będąc najwyższą wieżą na Śląsku, lokując się w czołówce najwyższych budowli ówczesnego świata. Pożar 9 czerwca 1976 spowodował prawie całkowite zniszczenie drewnianego wyposażenia kościoła. Odbudowy podjęto się dopiero w 1981. Wnętrzu przywrócono formy zbliżone do gotyckich. Kościół oraz taras widokowy na wieży są otwarte dla wiernych i zwiedzających.
Źródło

plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Kościół Imienia Jezus we Wrocławiu, obecnie kościół uniwersytecki przy pl. Uniwersyteckim 1 – jest kościołem barokowym, wzniesionym przez jezuitów w latach 1689-98. Wnętrze świątyni posiada jeden z najbogatszych wystrojów barokowych we Wrocławiu. Projektantem kościoła był włoski architekt Teodor Moretti, a budowę powierzono Mateuszowi Bienerowi i Janowi Knollowi.
Źródło

ul. Kazimierza Wielkiego 29, 50-077 Wrocław

Kościół Opatrzności Bożej we Wrocławiu, dawniej znany jako kościół dworski - późnobarokowy kościół ewangelicki, wybudowany wg planów Friedricha Arnolda i Johanna Boumanna. Nazwę dworski uzyskał w 1830 roku, co wiąże się to z faktem, że obok kościoła znajduje się pałac królewski (od 1750 roku wrocławska rezydencja króla Prus, Fryderyka II Wielkiego).
Źródło

ul. Szewska 10, 50-122 Wrocław

Katedra św. Marii Magdaleny jest jedną z najstarszych świątyń w mieście. Zbudowana w latach 1226-1232, była pierwszym kościołem parafialnym, w którym ówcześnie skupiała się większość kolonistów niemieckich. W dzisiejszym kształcie gotyckiej, murowanej z cegły, ośmioprzęsłowej i trójnawowej bazyliki powstała w latach 1355-1360 i była główną świątynią miasta. Przed 1488 rokiem ukończono budowę dwóch wież zachodnich, pierwotnie połączonych arkadą – „mostek pokutnic” nazywaną też „ mostkiem czarownic”. Mówiono wtedy, że jest to najwyższy most na Śląsku, znajduje się on, bowiem na wysokości 52 metrów.
Źródło