14.09.2015
, poniedziałek
, godz. 19:00
bazylika Mniejsza Nawiedzenia NMP
pl. Wolności 5, 57-256 Bardo
Wratislavia pulcherrima – Bardo
Wykonawcy:

Andrzej Kosendiak – dyrygent
Aldona Bartnik, Agnieszka Ryman – sopran
Piotr Olech, Piotr Łykowski – kontratenor
Maciej Gocman, Karol Kozłowski – tenor
Tomáš Král, Bogdan Makal – bas
Wrocław Baroque Ensemble

Program:

Marcin Mielczewski – Confitemini Domino, Deus in nomine tuo, Veni Domine, Salve Virgo puerpera, Sub tuum praesidium, Gaude Dei Genitrix, Vesperae Dominicales

Losy dorobku Marcina Mielczewskiego pokazują trudności, z jakimi borykają się badacze muzyki dawnej. Znamy tytuły stu dwudziestu utworów kompozytora, z których jedna czwarta nie zachowała się wcale, a jedna czwarta we fragmentach. Znane w całości sześćdziesiąt dzieł to nie oryginalne manuskrypty, ale dwa wydania drukowane i rękopiśmienne kopie, często różniące się między sobą. Hymn Magnificat kończący Vesperae Dominicales w manuskrypcie z Kromierzyża rozpisany jest na inny skład instrumentów niż w kopii z Gdańska. Część partytur zaginęła w czasie II wojny światowej, a o ich istnieniu wiemy dzięki fotografiom. Pewne jest, że utwory Mielczewskiego – nadwornego muzyka króla Władysława IV Wazy oraz kapelmistrza u jego brata, biskupa Karola Ferdynanda – inspirowały twórców wielogłosowej muzyki cerkiewnej, były też adaptowane na potrzeby liturgii luterańskiej. Z kompozycjami Polaka mógł zetknąć się Bach w bibliotece w szkole w Lüneburgu, do której chodził. Mielczewski reprezentuje czasy, gdy muzyka polska była na najwyższym światowym poziomie. Po stuleciach na nowo odkrywamy bogactwo rodzimej kultury barokowej, a festiwal Wratislavia Cantans od pierwszej edycji odgrywa niebagatelną rolę w przywracaniu naszej muzycznej pamięci.


Wrocław Baroque Ensemble, fot. Ł. Rajchert