UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Rozumiem

Nr projektu:
POIS.11.02.00-00-001/08

Nr umowy o dofinansowanie:
POIS.11.02.00-00-001/08-00  z dnia 30.05.2009r.

Cel projektu:
Ogólnymi długofalowymi celami projektu „Budowy Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu” są: zwiększenie udziału społeczeństwa w kulturze oraz wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu i Wrocławia, poprzez poprawę jakości infrastruktury regionalnej. Dzięki realizacji zakładanych celów możliwe będzie osiągnięcie pozytywnych oddziaływań na ekonomię lokalną i regionalną.

Nowa inwestycja w kulturę stanowić będzie istotny czynnik rozwoju ekonomicznego: wpłynie na atrakcyjność osiedleńczą i lokalizacyjną regionu dla mieszkańców i inwestorów, współokreśli funkcje metropolitalne miasta, zdeterminuje rozwój turystyki, stworzy rynek pracy, wykreuje przemysły kulturowe, wzbudzi mnożnikowe procesy gospodarcze, współokreśli rozwój infrastruktury społecznej.

Przedmiot projektu:

Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu jest jednym z najnowocześniejszych obiektów koncertowych w Polsce. Jego lokalizacja w centrum miasta Wrocławia, w pobliżu Rynku,   sprzyja pełnemu wykorzystaniu obiektu. Projekt budowy  Narodowego Forum Muzyki stanowi kluczowe uzupełnienie szerszego przedsięwzięcia, jakim jest kompleksowe zagospodarowanie placu Wolności, a w tym m.in. zagospodarowanie płyty placu na cele realizacji przedstawień plenerowych oraz budowa parkingu podziemnego pod placem.  Realizacja projektu jest odpowiedzią na dostrzeżone problemy związane głównie z brakiem odpowiedniego obiektu do organizowania dużych wydarzeń kulturalnych, w tym przede wszystkim umożliwiających organizację wysokiej klasy koncertów. Bezpośrednim celem projektu jest podniesienie poziomu regionalnej infrastruktury, a tym samym ułatwienie dostępu społeczeństwa, w tym osób niepełnosprawnych do kultury.

W ramach inwestycji powstał 5 kondygnacyjny budynek sali koncertowej o powierzchni całkowitej 48 178 m2,  wysokości ok. 30 m i kubaturze w granicach 256 900 m3. Powstały obiekt składa się z trzech zasadniczych części: główna sala koncertowa  (ok. 1 822 miejsc), foyer dostępne dla widzów skomunikowane z 3 małymi salami koncertowymi oraz zapleczem biurowo-technicznym. Ponadto w obiekcie znajdą się również: przestrzeń wystawiennicza w holu, studio nagrań, kabiny dla tłumaczy, garderoby, magazyny, pomieszczenia restauracyjne, kafeterie, foyer, biblioteka, księgarnia (w tym muzyczna), centrum informacji kulturalnej, zaplecze gastronomiczne, pomieszczenia biurowe i salki konferencyjne wykorzystywane na potrzeby statutowe. NFM wyposażone jest w najnowocześniejsze systemy łączności oraz systemy nagłośnieniowe, które zapewnią najwyższe standardy akustyczne. Ponadto obiekt dzięki swojej wielofunkcyjności gwarantuje jak najlepsze środowisko akustyczne do wykonywania muzyki symfonicznej, a także zapewnia słuchaczom wygodę i niezapomniane wrażenia.

Produktem inwestycji będzie:
Wybudowany obiekt Narodowego Forum Muzyki 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
•    Całkowita wartość projektu: 331 483 364,65 PLN     
•    Wkład Miasta: 187 743 364,65 PLN
•    Kwota wydatków kwalifikowanych: 234 608 604,83 PLN
•    Kwota dofinansowania: 143 740 000,00 PLN                                                                            

Terminy realizacji:
•    Rozpoczęcie: IV kwartał 2004
•    Zakończenie: III kwartał 2015 

Szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:
•    Portalu Funduszy Europejskich
•    Portalu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
•    Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
•    Portalu Unii Europejskiej

 

                                                          Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez:

Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dla której Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 | Więcej o projekcie