NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close

– Wrocław Music Prize 2010 (for outstanding  contribution to artistic development of the choirs of Wrocław Philharmonic and Wrocław Academy of Music) 
– Person of the Year 2011 – awarded by the Internet portal  Tu Wrocław
– nomination for  Wrocław Music Prize 2014 (for creating and directing the Music Lovers’ Choir) 
– 1st Prize at the National Competition of Choral Conductors 2004  
– 1st place in the Lower Silesian stage of Primus Inter Pares Competition for the Best Student of the Republic of Poland 2004 
– Wrocław Music Prize 2010
– Juvenes Wratislavie Award of Polish Academy of Sciences 2012
– Honourable Badge for Service to Polish Culture 2008

NFM – City of Wrocław institution of culture co-managed by:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.