NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close

– Wrocław Music Prize 2013 for a CD with music by Grzegorz Gerwazy Gorczycki 
– Hebel 2011 – award of students of High School No. 13 in Wrocław 
– Wrocław Music Prize – Musical Event of the Year 2000 (CD Musica da Chiesa)
– award in the best early music ensemble category at the 13th Festival of Early Music 2003 in Warsaw for Collegio di Musica Sacra directed by Andrzej Kosendiak 

NFM – City of Wrocław institution of culture co-managed by:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.