NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close

Paul Mc Creesh as artistic director of the International Festival Wratislavia Cantans (2006 – 2012) 
– Silver Medal Gloria Artis awarded by the Minister of Culture and National Heritage 
– Medal for Service to Wrocław awarded by the Mayor of Wrocław 
– Person of the Year – awarded by the Internet portal Tu Wrocław 2012 
– Wrocław Music Prize 2007 – Creative Personality
– nomination for Wrocław Music Prize  2013 (for conducting St Matthew Passion by J. S. Bach during the International Festival Wratislavia Cantans 2012 and for CD Elijah

NFM – City of Wrocław institution of culture co-managed by:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.