NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close

04
June 2020 | Thursday
Chamber concerts
Main Hall, reversed stage
The Clash of Eras
Closing of the Chamber Season
05
June 2020 | Friday
Orchestral concerts
Main Hall
Emperor Piano Concerto
 
06
June 2020 | Saturday
Jazz & World Music
Red Hall
World Music | Trio Da Kali
 
07
June 2020 | Sunday
Orchestral concerts
Main Hall
The Virtuoso Tournament
 
12
June 2020 | Friday
Orchestral concerts
Main Hall
The Four Seasons
 
13
June 2020 | Saturday
Orchestral concerts
Main Hall
Elijah | Closing of the Symphonic Season | cancelled
 
14
June 2020 | Sunday
Orchestral concerts
Main Hall
The Triple Concerto | cancelled
 
19
June 2020 | Friday
Orchestral concerts
Main Hall
Closing of the NFM Wrocław Philharmonic Season
 
19
June 2020 | Friday
Orchestral concerts
Main Hall
Dreaming about Athens | cancelled
 
20
June 2020 | Saturday
Orchestral concerts
Main Hall
Closing of the NFM Wrocław Philharmonic Season
 

NFM – City of Wrocław institution of culture co-managed by:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.