NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close

11
September 2020 | Friday
International Festival Wratislavia Cantans
NFM, Main Hall
Hommage à Penderecki
NFM Wrocław Philharmonic
Last tickets: 24
12
September 2020 | Saturday
International Festival Wratislavia Cantans
NFM, Red Hall
Les illuminations
Agata Zubel / Ernst Kovacic
12
September 2020 | Saturday
International Festival Wratislavia Cantans
NFM, Main Hall
After the Tempest
Julia Lezhneva / Il Giardino Armonico
13
September 2020 | Sunday
International Festival Wratislavia Cantans
NFM, Main Hall
How Great Is Your Name
Wrocław Baroque Orchestra
Last tickets: 32
13
September 2020 | Sunday
International Festival Wratislavia Cantans
Collegiate Church of the Holy Cross and St Bartholomew
Lights to the World
Wrocław Baroque Ensemble
Last tickets: 25
26
September 2020 | Saturday
Chamber concerts
Trinity Church
Harmonischer Gottesdienst – a Musical Religious Service
Maciej Gocman / Overtone
27
September 2020 | Sunday
Venue Hire
NFM, Main Hall
Alosza Awdiejew. The last Tour
 

NFM – City of Wrocław institution of culture co-managed by:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.