NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close

03
October 2020 | Saturday
Orchestral concerts
NFM, Main Hall
Music of the Night
 
04
October 2020 | Sunday
Orchestral concerts
NFM, Main Hall
The Great Anniversary - 75 Years of the NFM Wrocław Philharmonic
75 years of the NFM Wrocław Philharmonic
06
October 2020 | Tuesday
Chamber concerts
NFM, Main Hall
Hagen Quartett
 
15
October 2020 | Thursday
Venue Hire
NFM, Main Hall
Anna Maria Jopek – Przestworza
 
15
October 2020 | Thursday
Chamber concerts
NFM, Red Hall
Dance of the Sorceress
Gruppo di Tempera
16
October 2020 | Friday
Venue Hire
NFM, Main Hall
The Symphony of Four Worlds
Game Music Festival
17
October 2020 | Saturday
Venue Hire
NFM, Main Hall
The Symphony of Sin
Game Music Festival
18
October 2020 | Sunday
Orchestral concerts
NFM, Main Hall
Handel Organ Concertos
Wrocław Baroque Orchestra
22
October 2020 | Thursday
Chamber concerts
NFM, Chamber Hall
My Favorite Things
Polish Bassoon Quartet
23
October 2020 | Friday
Orchestral concerts
NFM, Main Hall
Bomsori Kim & NFM Wrocław Philharmonic
75 years of the NFM Wrocław Philharmonic
23
October 2020 | Friday
NFM Dance
NFM, Red Hall
Real Love
Polish Dance Network
25
October 2020 | Sunday
NFM Dance
NFM, Red Hall
Mute
Polish Dance Network
28
October 2020 | Wednesday
Venue Hire
NFM, Main Hall
Alicja Majewska | Life Feels Good
 
29
October 2020 | Thursday
Chamber concerts
NFM, Red Hall
In Brillant Style
Sofya Gulyak

NFM – City of Wrocław institution of culture co-managed by:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.