NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close

01
June 2021 | Tuesday
Orchestral concerts
Main Hall
Magic on Children's Day
West Side Sinfonietta
03
June 2021 | Thursday
Venue Hire
Main Hall
Pat Metheny | Side-Eye – postponed
 
04
June 2021 | Friday
Orchestral concerts
Main Hall
Poulenc – Organ Concerto
75 Years of NFM Wrocław Philharmonic
05
June 2021 | Saturday
Orchestral concerts
Main Hall
Master and Disciple
P. McCreesh / Wrocław Baroque Orchestra
07
June 2021 | Monday
Venue Hire
Main Hall
Jazz Band Młynarski-Masecki
 
11
June 2021 | Friday
Orchestral concerts
Main Hall
The Virtuoso Tournament
West Side Sinfonietta
13
June 2021 | Sunday
Special concerts
Main Hall
Entourage Parisien
Organ at the NFM
13
June 2021 | Sunday
Choral concerts
Red Hall
Love Songs
M. Korovitch / NFM Choir
19
June 2021 | Saturday
Orchestral concerts
Main Hall
Classical Symphony
 
25
June 2021 | Friday
Orchestral concerts
Red Hall
The Sound of Scandinavia
 

NFM – City of Wrocław institution of culture co-managed by:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.