NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close

De profundis

Agnieszka Franków-Żelazny, Chór NFM

Nagrody:
Fryderyk 2017 w kategorii „Album roku muzyka chóralna, oratoryjna i operowa”

Wykonawcy:
Chór NFM
Agnieszka Franków-Żelazny – dyrygent
   
Program:
Marcin Tadeusz Łukaszewski (*1972) De profundis (1997) z cyklu Tre pezzi sacri II (sopran solo: Paulina Boreczko-Wilczyńska)
Andrzej Koszewski (1922–2015) Miserere (1989)                                                       
Miłosz Bembinow (*1978) Beatus vir... (2001)                                                  
Marek Jasiński (1949–2010) Psalm 100. A Hymn of Praise (1994)                
Cantus finalis (1997) Romuald Twardowski (*1930)
Chwalitie Imia Gospodnie (1990) Chwali, dusze moja, Gospoda (2000)               
Józef Świder (1930–2014) Laudate pueri (1988)                                                             
Deus in adiutorium (2004) Laudate Dominum (2006)                                  
Michał Zieliński (*1965) Laudate Dominum (2002) (sopran solo: Natalia Halicka)
Andrzej Bielerzewski (*1988) Cantate Domino canticum novum (2013)    
Paweł Łukaszewski (*1968) Two Funeral Psalms (1995/2008) na dwa chóry mieszane a cappella, Psalmus 120 (Levabo oculos meos in montes), Psalmus 129 (De profundis)
Łukasz Urbaniak (*1980) De profundis (2004)

Płyta De profundis, nagrana przez Chór NFM pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny, to nagranie psalmów polskich kompozytorów tworzących w XX i XXI wieku: Marcina Tadeusza Łukaszewskiego, Andrzeja Koszewskiego, Miłosza Bembinowa, Marka Jasińskiego, Romualda Twardowskiego, Józefa Świdra, Michała Zielińskiego, Andrzeja Bielerzewskiego, Pawła Łukaszewskiego i Łukasza Urbaniaka.


„Jeśli przyjąć, że podstawowymi wyznacznikami tzw. muzyki nowej są poszukiwanie i oryginalność, można oczekiwać, że dziś, na przełomie tysiącleci kompozytorzy odwrócą się od tradycji i klasycznych technik. Tymczasem twórczość chóralna, choć z natury mniej podatna na eksperyment, wciąż znajduje się w dobrej kondycji. Tę tezę tylko potwierdzają kompozycje polskie, silnie wpisujące się w zróżnicowany i barwny pejzaż europejskiej chóralistyki. Na niniejszej płycie obok nazwisk stanowiących swoistą ikonę polskiej muzyki chóralnej odnajdujemy i mniej znanych twórców. Podobnie jak w Dawidowym Psałterzu przewija się plejada twórczych wizji, odmiennych temperamentów, różnych indywidualnych historii i kompozytorskich doświadczeń. Zastosowana mniej lub bardziej tradycyjna faktura, czasem archaizacje, elementy sonorystyczne, punktualistyczne czy aleatoryzm, podporządkowane zostają jednemu czynnikowi nadrzędnemu, jakim jest biblijny tekst psalmowy i pragnienie obcowania poprzez niego z Najwyższym, który jawi się jako ostateczne źródło i cel.
Podobnie jak te w Księdze – autentyczne i nieugięte, podobnie jak one stworzone i zaśpiewane całym sobą, z miłością: omne quod spirat, laudet Dominum! Psalmy.
Niech ich pasja stanie się udziałem słuchaczy.”

prof. Marta Kierska-Witczak (fragment eseju zamieszczonego w booklecie płyty)

Nagrano w Sali Koncertowej im. Jana Kaczmarka Radia Wrocław w dniach 11–13 marca 2015 r.
Realizacja nagrania: Andrzej Sasin, Aleksandra Nagórko
Producent wykonawczy: Jacek Rzempołuch
Wydawcy: Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego i CD Accord
NFM 29, ACD 221

Rok wydania: 2016

Price: 35 zł
Buy ticket

NFM – City of Wrocław institution of culture co-managed by:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.