NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close

Musica Gratulatoria

Ars Cantus, Tomasz Dobrzański

Wykonawcy:

Monika Wieczorkowska - sopran
Radosław Pachołek - alt
Maciej Gocman - tenor
Piotr Karpeta - bas
Tomasz Dobrzański - flet prosty, szałamaja, dudy, kierownictwo artystyczne
Paweł Iwaszkiewicz - flet prosty, szałamaja
Marek Nahajowski - flet prosty, szłamaja
Arkadiusz Wróblewski - flet prosty
Anna Śliwa - skrzypce barokowe
Teresa Piech - skrzypce barokowe, altówka
Ewa Prawucka - pozytyw, regał
Tomasz Głuchowski - klawesyn
Henryk Kasperczak - teorba
Julia Kosendiak - viola da gamba
Szymon Józefowski - dulcjan
Jacek Muzioł - instrumenty perkusyjne

Price: 30 zł
Buy ticket

NFM – City of Wrocław institution of culture co-managed by:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.