NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close

Moniuszko inaczej śpiewany

Akademia Chóralna

Wykonawcy:
Agnieszka Franków-Żelazny – dyrygent
Paulina Boreczko-Wilczyńska – sopran
Aleksandra Sosna – alt
Sebastian Mach – tenor
Jerzy Butryn – bas-baryton
Katarzyna Neugebauer-Jastrzębska – fortepian

Chóry projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska:
Chór „Clave de Sol” Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie
Ilona Mach – kierownictwo artystyczne

Chór „Gaudeamus” Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bełżycach
Marzena Goc – kierownictwo artystyczne

Chór Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu
Agnieszka Majewska – kierownictwo artystyczne

Chór „Kamerton” Szkoły Podstawowej w Haczowie
Marta Sobota – kierownictwo artystyczne

Chór Kameralny „Portamento” Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach
Bożena Magdalena Mrózek – kierownictwo artystyczne
Maria Wiech – pomoc w przygotowaniu chóru

NFM Orkiestra Leopoldinum

Program:
Stanisław Moniuszko (1819–1872)
Opracowanie Roman I. Drozd

1.    Krakowiaczek                                                                                                                  2’15
Śpiewnik domowy, t. 3
2.    Chochlik                                                                                                                            2'21
Śpiewnik domowy, t. 10
3.    Kum i kuma                                                                                                                     3'08
Śpiewnik domowy, t. 2
4.    Kozak                                                                                                                                5'57
Śpiewnik domowy, t. 12
5.    Prząśniczka                                                                                                                      2'32
Śpiewnik domowy, t. 3
solo: Paulina Boreczko-Wilczyńska, Sebastian Mach
6.    Dziad i baba                                                                                                                    4'27
Śpiewnik domowy, t. 1
solo: Paulina Boreczko-Wilczyńska, Jerzy Butryn, Aleksandra Sosna
7.    Ruina (Bakczysaraj)                                                                                                      3'57
z kantaty Sonety krymskie
8.    Jak lilija, co rozwija                                                                                                       2'43
Chór z opery Verbum nobile
9.    Modlitwa w kościółku                                                                                                  5'54
Chór z IV aktu opery Halka
solo: Paulina Boreczko-Wilczyńska
10.    Szumią jodły na gór szczycie                                                                                       5'52
Aria Jontka z IV aktu opery Halka
solo: Sebastian Mach
11.    Spod igiełek kwiaty rosną                                                                                           4'56
Chór z II aktu opery Straszny dwór
solo: Paulina Boreczko-Wilczyńska, Aleksandra Sosna
12. Ten zegar stary                                                                                                               4'02
Aria Skołuby z III aktu opery Straszny dwór
solo: Jerzy Butryn
13. Mazur                                                                                                                                6'01
Finał IV aktu opery Straszny dwór
solo: Paulina Boreczko-Wilczyńska, Aleksandra Sosna, Sebastian Mach, Jerzy Butryn

Nagrania dokonano w sali dawnej Filharmonii Wrocławskiej w dniach 27–29 czerwca 2018 oraz 26 czerwca 2019 r.
Reżyseria nagrania, montaż i mastering: Wojciech Marzec, Agnieszka Szczepańczyk
Wydawcy: NFM, CD Accord (NFM 63, ACD 265)
Współpraca: Teatr Wielki – Opera Narodowa
Patronat medialny: Program II Polskiego Radia

© 2018, 2019 Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

[…] Moniuszko komponował zarówno krótkie piosenki zwrotkowe, przeznaczone dla amatorów o ograniczonych możliwościach wykonawczych, jak i wieloczęściowe utwory balladowe, tworzone z myślą o śpiewakach zawodowych. Według opinii Stefana Kisielewskiego: „Trafił nie tylko do szlacheckich dworków czy mieszczańskich domów, ale też «pod strzechy»”. A że był doskonałym melodystą, jego pieśni „weszły w krew społeczeństwa, stały się składową częścią klimatu, atmosfery, stylu polskiego życia […]”. Tym samym Moniuszko zatarł granicę między sztuką elitarną a popularną, tzn. atrakcyjną dla szerszego grona odbiorców. Żadne z jego dzieł nie straciło przy tym walorów artystycznych.
Podobna idea przyświeca projektowi Akademii Chóralnej, którego celem jest rozpowszechnianie śpiewu, w tym przede wszystkim śpiewu zbiorowego, mającego nie tylko wartość artystyczną, ale przynoszącego również korzyści psychologiczne i społeczne. Tym razem na warsztat zostały wzięte najbardziej znane melodie Stanisława Moniuszki. Roman Ilia Drozd przetworzył je na język współczesny, zdecydowanie bliższy młodym wykonawcom i odbiorcom.
Powstał zatem zbiór niezwykłych utworów zaczerpniętych z moniuszkowskich oper, Sonetów krymskich i Śpiewników domowych, napisanych do słów wybitnych polskich poetów. W nowym opracowaniu zostały przeznaczone na głosy solowe, chóry jednorodne, fortepian, orkiestrę smyczkową oraz instrumenty perkusyjne z elementami body percussion.[…]
Współczesne opracowanie znanych od niemal dwóch wieków melodii tchnęło w nie nowe życie i nadało im zupełnie inną energię. O tym, jak wiele wzbudzają pozytywnych emocji wśród publiczności i zaangażowania ze strony młodych wykonawców, miałam okazję przekonać się podczas jednego z koncertów, w którym, oprócz solistów i NFM Orkiestry Leopoldinum pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny, udział wzięło kilkanaście chórów dziecięcych i młodzieżowych. Tę samą energię i radość muzykowania odnajdą Państwo w niniejszym nagraniu Moniuszko inaczej śpiewany.  

Agata Adamczyk, fragment eseju zamieszczonego w booklecie dołączonym do płyty

Price: 30 zł
Buy ticket

NFM – City of Wrocław institution of culture co-managed by:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.