NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close

The Salzburg Marian Mass

Andrzej Kosendiak, Wrocław Baroque Ensemble

Na płycie Salzburska Msza Maryjna znalazł się program będący rekonstrukcją tzw. liturgii salzburskiej, czyli repertuar, który z powodzeniem mógł być wykonany pod koniec XVIII wieku podczas jednego z nabożeństw w kościele w Salzburgu. Dzięki tak ułożonemu programowi możemy przenieść się w czasie do 1777 roku, z którego pochodzi większość prezentowanej muzyki. Mozart miał wtedy dwadzieścia jeden lat, był w pełni ukształtowanym, choć nadal bardzo młodym kompozytorem. Missa brevis B-dur KV 275 pochodzi z końca 1777 roku, jej obsadę stanowi czworo solistów, chór czterogłosowy i niewielkie towarzyszenie instrumentalne. Oprócz wspomnianej Mszy B-dur Mozarta na krążku znalazły się motety Alma Dei Creatoris i Sancta Maria, Mater Dei, a także cztery sonaty kościelne, które nagrane zostały naprzemiennie z częściami mszy, tak, jak mogłoby to zabrzmieć podczas XVIII-wiecznej liturgii.
Zrealizowana pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka z udziałem artystów Chóru NFM i Wrocław Baroque Ensemble płyta jest pierwszą CD nagraną przez działający w ramach Narodowego Forum Muzyki Chór Chłopięcy NFM. Jest to wyjątkowy, złożony z młodych chórzystów zespół,  który aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym miasta, występując z najlepszymi dyrygentami oraz zespołami. Formacja ta, założona w 2009 roku przez Andrzeja Kosendiaka, działa na wzór posiadających wielowiekową tradycję chórów chłopięcych w największych europejskich ośrodkach muzycznych.


Performers:

Andrzej Kosendiak – dyrygent 
Piotr Alexewicz, Kacper Dawiec – soprany
Marcin Liweń – alt 
Maciej Gocman – tenor
Jerzy Butryn – bas 
Chór Chłopięcy NFM 
Małgorzata Podzielny – przygotowanie chóru 

Artyści Chóru NFM:
Radosław Pachołek – alt 
André Khorsik, Bartłomiej Lossy, Łukasz Wilda – tenory 
Filip Chudzicki, Marek Fras, Krzysztof Kmieć – basy 

Wrocław Baroque Ensemble:
Zbigniew Pilch – skrzypce I 
Mikołaj Zgółka – skrzypce II 
Michał Mazur – altówka 
Janusz Musiał – kontrabas 
Ferdinand Hendrich, Hans Martin Schlegel, Johannes Kronfeld – puzony 
Marta Niedźwiecka – pozytyw

Programme:

INTROITUS: Sonata B-dur KV 212 (1775) 
KYRIE: Missa brevis B-dur KV 275 (1777) 
GLORIA: Missa brevis B-dur KV 275
GRADUALE ad Festum B.M.V.: Sancta Maria, Mater Dei F-dur KV 273 (1777)
CREDO: Missa brevis B-dur KV 275 3´59
OFFERTORIUM de B.M.V.: Alma Dei creatoris F-dur KV 277 (1777) 
SANCTUS: Missa brevis B-dur KV 275 
BENEDICTUS: Missa brevis B-dur KV 275
SONATA PER L’ELEVATIONE: Sonata Es-dur 67 (1772?) 
AGNUS DEI: Missa brevis B-dur KV 275 
DONA NOBIS: Missa brevis B-dur KV 275 
COMMUNIO: Sonata F-dur KV 244 (1776) 
POSTCOMMUNIO: Sonata F-dur KV 224 (1780) 
POSTLUDIUM: Ave verum Corpus D-dur KV 618 (1791)

Wydawcy: NFM, CD Accord
NFM 28, ACD 215

Price: 40 zł
Buy ticket

NFM – City of Wrocław institution of culture co-managed by:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.