NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close

Moniuszko. Litanies of Ostra Brama

Jacek Kaspszyk, Chór Polskiego Radia, Wrocławska Orkietra Barokowa

Nagrody: nominacja do Fryderyka 2016

Wykonawcy:
Jacek Kaspszyk – dyrygent
Anna Denis – sopran
Markéta Cukrová – alt
Virgil Hartinger – tenor
Jarosław Bręk – bas
Chór Polskiego Radia
Izabela Polakowska-Rybska – przygotowanie chóru
Magdalena Lisak – pianoforte
Wrocławska Orkiestra Barokowa
Jarosław Thiel – kierownictwo artystyczne

Płyta z nagraniem Litanii Ostrobramskich Stanisława Moniuszki z udziałem Wrocławskiej Orkiestry Barokowej pod dyrekcją Jacka Kaspszyka jest pierwszą w Polsce i na świecie rejestracją muzyki Moniuszki z wykorzystaniem historycznego instrumentarium. Płyta wydana została przez Program 2 Polskiego Radia we współpracy z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Czteroczęściowy, pisany w latach 1843–1855 cykl uważa się za jedno z najwybitniejszych dzieł sakralnych kompozytora. W nagraniu, dokonanym przez CD Accord w październiku 2013 roku, oprócz zespołu Narodowego Forum Muzyki wzięli udział soliści oraz Chór Polskiego Radia przygotowany przez Izabelę Polakowską-Rybską. Całość poprowadził znakomity dyrygent i wyjątkowa osobowość, Jacek Kaspszyk, który przez wiele lat był dyrektorem artystycznym NFM Filharmonii Wrocławskiej.


„Na tle imponującej liczby osiemnastowiecznych muzycznych ujęć litanii (m.in. J. A. Hasse, M. Haydn, W.A. Mozart) w kolejnym stuleciu ich liczba bardzo zmalała, ograniczając się do lokalnych twórców, zwłaszcza tych związanych z sanktuariami maryjnymi. Moniuszko w swych litaniach zasadniczo nie odwoływał się do żadnej tradycji ich umuzyczniania, zaniechał także jakichkolwiek odniesień „historyzujących”, tworząc dzieła wysoce oryginalne. W każdej litanii występuje chór i soliści, którym (w trzech pierwszych utworach) towarzyszy orkiestra: w I Litanii dość skromna, w II – «klasyczna», w III – najokazalsza, z powiększoną sekcją dętą i kotłami. Litania IV zachowała się tylko w wersji na głosy wokalne i fortepian, choć jest prawdopodobne, iż także miała mieć wersję orkiestrową.”

fragment eseju Piotra Maculewicza zamieszczonego w booklecie płyty

Wydawcy: Polskie Radio, Narodowe Forum Muzyki
PRCD 1928

Price: 26 zł
Buy ticket

NFM – City of Wrocław institution of culture co-managed by:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.