NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close

Gorczycki I

Andrzej Kosendiak, Wrocław Baroque Ensemble

Wykonawcy:
Susan Gilmour Bailey - sopran
Aldona Bartnik - sopran
Matthew Venner - kontratenor
Maciej Gocman - tenor
Tomáš Král - bas
Zbigniew Pilch - skrzypce I
Mikołaj Zgółka - skrzypce II
Michał Mazur - altówka
Julia Karpeta - viola da gamba
Brent Wissick - wiolonczela
Tomasz Iwanek - kontrabas
Přemysl Vacek - teorba
Russell Gilmour - trąbka I
Stephen Gilbey - trąbka II
Marta Niedźwiecka - pozytyw
Andrzej Kosendiak - dyrygent

GRZEGORZ GERWAZY GORCZYCKI (c. 1665–1734)              
MISSA RORATE              
Rorate caeli   
Kyrie    
Gloria    
Sanctus    
Benedictus    
Agnus Dei  
Ecce Dominus veniet    
ILLUXIT SOL   
LAETATUS SUM   
COMPLETORIUM              
Cum invocarem   
In te, Domine, speravi    
Qui habitat   
Ecce nunc benedicite   
Te lucis ante terminum 
In manus tuas
Nunc dimittis   
 
Czas:  53:36

Dzieła Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego są dziś postrzegane nie tylko jako cenne zabytki staropolskiej muzyki religijnej, ale przede wszystkim jako utwory o dużych walorach estetycznych. Stanowią repertuar koncertowy, pełnią zatem nieco inną funkcję niż w czasach swego twórcy. A muzycy, chętnie dziś sięgający po utwory wawelskiego kapelmistrza sprzed trzystu lat, poszukują takich środków interpretacji, które pozwolą uzyskać optymalne brzmienie i w pełni wydobyć artystyczne walory jego muzyki. Znakomitym efektem takich poszukiwań są wykonania utworów utrwalonych na tej płycie.    

Elżbieta Zwolińska

Price: 49 zł
Buy ticket

NFM – City of Wrocław institution of culture co-managed by:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.