NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close

17th-Century Sacred Music in Wrocław

17th-Century Sacred Music in Wrocław

Stephan MacLeod – dyrygent

Gli Angeli Genève
Aleksandra Lewandowska, Grace Davidson – soprany
Alex Potter – alt
Jan Kobow, Stephan Gähler – tenory
Stephan MacLeod – bas

Marzena Michałowska, Aleksandra Turalska – soprany
Piotr Olech – alt
Maciej Gocman, Václav Čížek – tenory
Jaromír Nosek – bas

Concerto Palatino
Bruce Dickey, Gawain Glenton – cynki
Simen Van Mechelen, Claire MacIntyre, Charles Toet, Joost Swinkels – puzony

Wrocławska Orkiestra Barokowa
Zbigniew Pilch (koncertmistrz), Adam Pastuszka – skrzypce
Dominika Małecka – altówka
Jarosław Thiel (kierownictwo artystyczne) – wiolonczela
Ondřej Štajnochr – violone
Adrian Rovatkay – dulcjan
Marcin Szelest (muzykolog, konsultant artystyczny) – organy

Program:
Asprilio Pacelli (1570–1623) Dum esset rex (Sacrae cantiones, Wenecja, 1608)
Adam Jarzębski (ok. 1649–ok. 1648) Concerto secondo (ze zbioru Canzoni e concerti, 1627)
Mikołaj Zieleński (ok. 1550–ok. 1615) Communio Introibo ad altare Dei (Dominica in Sexagesima).
Biagio Marini (1594–1663) Sonata per l’Organo. Violino o cornetto (Sonate symphonie canzoni… op. 8, Wenecja, 1629)
Daniel Bollius (ok. 1590–ok. 1638) Dialogo a due voci e 6 stromenti, Domine puer meus jacet in domo (rkp. Breslau)
Franciszek Lilius (ok. 1600–1657) Exultabit cor meum (rkp. Breslau)
Giovanni Valentini (ok. 1582–1649) Sonata à 5 Voci (rkp. Breslau)
Paul Schäffer (ok. 1580 – 1645) Jauchzet dem Herren alle Welt – Iubileum Nuptiale (rkp. Breslau, 9.05.1656)
Tobias Zeutschner (1621–1675) Der Herr gebe euch vom Tau des Himmels (rkp. Breslau, 15.05.1656)
Marco Scacchi (ok. 1602–1662) O Tod, du darfst nicht glauben (kontrafaktura Donna voi vi credete ze zbioru Madrigali a cinque, Wenecja 1634 – rkp. Breslau)
Giovanni Legrenzi (1626–1690) Sonata VII La Donata a due, violino e violone o fagotto (Sonate a due e tre, op. 2, Wenecja, 1655)
Crato Bütner (1616–1679) O quanta in coelis laetitia (rkp. Breslau, 1654)
Tarquinio Merula (1595–1665) O Jesu mi dulcissime (kontrafaktura O Salutaris ze zbioru Pegaso, opera musicale, Wenecja, 1640 – Ambrosius Profe, Erster Theil gestlicher Concerten und Harmonien, Lipsk, 1641)
Philipp Friedrich Buchner (1614–1669) Sonata XIV. 2 Violin. e Fagotto (Plectrum musicum op. 4, Frankfurt, 1662)
Martin Mayer (ok. 1650–ok. 1712) Heilig ist der Herre Zebaoth (rkp. Breslau, 1676)

Wydawca: Claves Records (Szwajcaria), CD 1805 (www.claves.ch)
Reżyseria dźwięku, montaż, mastering: Markus Heiland, Tritonus Musikproduktion
Nagrania dokonano 17–19 kwietnia 2016 w Narodowym Forum Muzyki
Światowa premiera albumu: 4 maja 2018

„Siedemnastowieczny Wrocław był jednym z ważniejszych ośrodków muzycznych Europy. Obszerne biblioteki muzyczne zgromadzono w trzech głównych kościołach protestanckich miasta: św. Elżbiety, św. Marii Magdaleny i św. Bernardyna. Ich repertuar kształtowały zarówno druki z niemieckich i włoskich oficyn, jak i kompozycje lokalnych kantorów lub organistów zatrudnianych w kościelnych zespołach. Odrębny zbiór niemal czterystu druków muzycznych z lat 1610–1665 przez większą część stulecia pozostawał w rękach prywatnych. Jego inicjatorem był prawdopodobnie Ambrosius Profe, organista kościoła św. Elżbiety w latach 1633–1649, a kolejnym właścicielem Daniel Sartorius, nauczyciel w gimnazjum przy tej świątyni. Po jego śmierci w roku 1671 zbiór ów został wcielony do Bibliotheca Rhedigeriana – kolekcji rzadkich rękopisów, druków, obrazów, rzeźb, monet i minerałów, zebranej przez wrocławskiego patrycjusza Thomasa Rhedigera (1540–1576), zdeponowanej w sali nad zakrystią kościoła św. Elżbiety, przekazanej miastu w roku 1645 i udostępnionej publicznie w roku 1661. Wszystkie te zbiory muzykaliów wcielono w latach 1865–1867 do nowo założonej Stadtbibliothek. Wywiezione z miasta podczas II wojny światowej, zostały one po roku 1945 rozproszone. Część nie odnalazła się do dzisiaj. Większość druków muzycznych powróciła do Wrocławia. Liczne rękopisy uważane były za zaginione aż do końca lat osiemdziesiątych, kiedy ogłoszono ich obecność w berlińskiej Staatsbibliothek; trafiły tam z Moskwy, gdzie wciąż pozostają niektóre pozycje dawnej wrocławskiej książnicy. Próbując nakreślić panoramę muzyki sakralnej siedemnastowiecznego Wrocławia, przedstawiamy na płycie kompozycje z czterech różnych kolekcji, najczęściej unikatowe, zachowane wyłącznie w zbiorach proweniencji wrocławskiej. Są to pochodzące z lat 1608–1676 utwory kompozytorów włoskich, niemieckich (w tym lokalnych, wrocławskich) i polskich, które zaświadczają o szerokich horyzontach muzycznych miasta i stanowią wymowne świadectwo jego dawnej artystycznej świetności”.
Fragment eseju Marcina Szelesta zamieszczonego w booklecie płyty.

Price: 55 zł
Buy ticket

NFM – City of Wrocław institution of culture co-managed by:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.