NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close

Wrocław Voice Weekend | events

20
October 2017 | Friday
Wrocław Voice Weekend
NFM, Red Hall
Wrocław Voice Weekend | Me Myself and I
 
21
October 2017 | Saturday
Wrocław Voice Weekend
NFM, Red Hall
Wrocław Voice Weekend | AudioFeels
 
21
October 2017 | Saturday
Wrocław Voice Weekend
NFM, Black Hall
Wrocław Voice Weekend | Workshop – accompanying event
 
21
October 2017 | Saturday
Wrocław Voice Weekend
NFM, Main Hall
Wrocław Voice Weekend | The Real Group
 
21
October 2017 | Saturday
Wrocław Voice Weekend
NFM, Red Hall
Wrocław Voice Weekend | SLIXS
 

NFM – City of Wrocław institution of culture co-managed by:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.